SEMPOZYUMA KALAN SÜRE

GÜN
SAAT
DAKİKA
SANİYE

ÖNEMLİ TARİHLER

İZMİR HAVA DURUMU


IZMIR

BİLİMSEL PROGRAM

Paylaş:


  1.GÜN - 13 Mart 2020, Cuma
12:00-13:00 Kayıt
13:00-13:30 Açılış Töreni
  OTURUM I: KOLON KANSERİ-I
  Oturum Başkanları: Kemal Alemdaroğlu, Adil Baykan
13:30-13:50 Kolon kanser cerrahisi: Günümüzün değerlendirilmesi - Tayfun Karahasanoğlu
13:50-14:20 Komplet mezokolik eksizyon hala neden tartışılıyor?
   13:50-14:05 Evet, her evrede mutlaka yapılmalı...- Feza Karakayalı
   14:05-14:20 Hayır, evreye göre seçici yapılmalı... - İlker Sücüllü
14:20-14:30 Tartışma
14:30-15:00 Lokal ileri evre kolon kanserinde
   14:30-14:50 Neoadjuvan kemo+/-radyoterapi etkilidir, mutlaka yapılmalıdır. - İlhan Öztop, İlknur Bilkay Görken
   14:50-15:05 Hayır, hastalık ilerleyebilir, onkolojik sonuçlar kötüleşir. - Emre Canda
15:05-15:15 Tartışma
15:15-15:30 Kolon kanserlerindeTümör Depozitleri’nin klinik önemi - Sülen Sarıoğlu
15:30-15:45 Kahve Arası
  OTURUM II: KOLON KANSERİ-II
  Oturum Başkanları: Ali Akyüz, Abdullah Zorluoğlu
15:45-16:05 Metastatik kolon kanserinde “Önce karaciğer” yaklaşımı sarsılıyor mu? - Tarkan Ünek
16:05-16:15 Tartışma
16:15-16:35 Kompleks appendiks kanserlerine yaklaşım: Hafife alınmamalı... - Ersin Öztürk
16:35-16:45 Tartışma
16:45-17:05 Kolon kanserinde genetik tarama: Ne zaman, kime? - Zeynep Yüce
17:05-17:15 Tartışma
17:15-18:45 OTURUM III: GERÇEK HAYAT (ZOR OLGULAR)
  Oturum Başkanları: Bilgi Baca, Erhan Akgün
  1. Olgu: Ameliyat sonrası uzamış atoni - İsmail Cem Eray
2. Olgu: Anastomoz kaçağı - Nuri Okkabaz
3. Olgu: Kompleks kolonik polip - Metin Keskin
4. Olgu: Reküran kolon kanseri - Tayfun Yoldaş
   
  2. GÜN - 14 Mart 2020, Cumartesi
  OTURUM IV: REKTUM KANSERİ-I
  Oturum Başkanları: Ayhan Kuzu, Selman Sökmen
08:10-08:30 Rektum kanser cerrahisi: Günümüzün değerlendirilmesi
Uğur Sungurtekin
08:30-08:45 TME anatomisi
Bülent Erkek
08:45-09:00 Rektum kanserinin doğru evrelenmesi
Funda Obuz
09:00-09:10 Tartışma
09:10-09:30 Neoadjuvan Kemo+/-radyoterapi’de ne aşamaya gelindi?
İlknur Bilkay Görken
09:30-09:40 Tartışma
09:40-10:20 PANEL: NASIL YAPIYORUM
  Oturum Başkanları: Ayhan Kuzu, Selman Sökmen
  Açık TME (Niçin?) - Cemil Çalışkan
  Minimal İnvaziv TME (Ne elde ettik?) - Emre Balık
  Transanal TME (Neyi değiştirebiliyoruz?) - Narimantas Evaldas Samalavicius   
10:20-10:30 Tartışma
10:30-10:45 Kahve arası
  OTURUM V: REKTUM KANSERİ-II
  Oturum Başkanları: Emre Balık, İlker Sücüllü
10:45-11:15 Tam klinik yanıt var, ne yapılmalı?!
  Rezeksiyon yaparım, çünkü... - İsmail Hamzaoğlu
Bekler-izlerim, çünkü... - Ersin Öztürk
11:15-11:30 Tartışma
11:30-11:50 Erken evre rektum kanserinin tedavisi - Narimantas Evaldas Samalavicius   
11:50-12:00 Tartışma
12:00-12:20 Sarkopeni: Yeni bağımsız bir prognostik faktör - Uğur Sungurtekin
12:20-12:30 Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
  OTURUM VI: REKTUM KANSERİ-III
  Oturum Başkanları: Mustafa Öncel, Mehmet Yıldırım
13:30-13:50 Rektum kanserinin tedavisinde riskler ve başarısızlık analizi - Bilgi Baca
13:50-14:00 Tartışma
14:00-14:20 Pelvik radyoterapinin erken ve geç dönem komplikasyonları: Yanıt vermeyen tümörler de var!.. - Cihangir Akyol
14:20-14:30 Tartışma
14:30-14:50 ‘Zor pelvis’ de komplikasyonlarla nasıl başa çıkılır? - Selman Sökmen
15:00-15:15 Kahve arası
  OTURUM VII: KOMPLEKS REKTAL POLİPLER/RETROREKTAL KİTLELER
  Oturum Başkanları: Yılmaz Büyükuncu, Sümer Yamaner
15:15-15:35 Rektumda kompleks polip nasıl tedavi edilmeli?
  Endoluminal yaklaşım - Fevzi Cengiz
  Kolorektal cerrahi yaklaşım - Sümer Yamaner
15:35-15:45 Tartışma
15:45-16:05 Presakral/Retrorektal kitleler: Tanı ve tedavi yaklaşımları değişti mi? - Erman Aytaç
16:05-16:15 Tartışma
16:15-18:00 GERÇEK HAYAT (ZOR OLGULAR)
  Oturum Başkanları: Melih Paksoy, Feza Karakayalı
  1. Olgu: Anastomoz kaçağı - Ömer Faruk Özkan
2. Olgu: İleostomi açılması/kapatılması masum bir girişim mi? - Erdinç Kamer
3. Olgu: LARS sendromu için ne yapılmalı? - Özgür Türkmenoğlu
4. Olgu: Tam klinik yanıtlı rektum kanseri olgusu - Neriman Şengül
5. Olgu: Tam klinik yanıtlı anal kanser olgusu - Tayfun Bişgin
   
  3. GÜN - 15 Mart 2020, Pazar
  OTURUM VIII: KOMPLEKS KOLOREKTAL KANSERLER
  Oturum Başkanları: Mehmet Füzün, Adam Uslu
08:30-09:00 Kolorektal kanser-PM’de SRC&HİPEK
  Sadece sitoredüktif cerrahi yeterlidir, çünkü... - Mustafa Öncel
Hipek uygulanması gereklidir, çünkü... - Bülent Karabulut
09:00-09:10 Tartışma
09:10-09:30 Perioperatif enteral nütrisyon kolorektal kanserlerde sağ kalımı arttırır mı? - Tahsin Çolak
09:30-09:40 Tartışma
09:40-10:00 Pelvik re-irradiasyon: Endikasyon, riskler ve sonuçlar - Zümre Arıcan
10:00-10:10 Tartışma
10:10-10:30 Reküran rektum kanserinde Pelvex çalışma grubu sonuçları - Ahmet Rencüzoğulları
10:30-10:40 Tartışma
10:40-11:00 Kahve Arası
  OTURUM IX: KEMİĞE İNVAZE REKTUM TÜMÖRÜ
  Oturum Başkanları: Yamaç Erhan, Ahmet Ender Demirkıran
11:00-11:30 Kemiğe invaze rektum kanseri için abdomino-sakral rezeksiyon
  Onkolojik teknik (Ortopedi) - Ömer Akçalı
Onkolojik sonuçlar (Kolorektal cerrah) - Ayça Gültekin
11:30-11:40 Tartışma
11:40-12:00 Pelvik-perineal majör rekonstrüksiyonlar - Adnan Menderes
12:00-12:10 Tartışma
12:10-12:30 Akılcı İlaç Sunumu
12:30-13:00 Değerlendirme, temenniler ve kapanış